China 2012: Hong Kong & Shenzhen, - bugswong
The only piece of old China in Shenzhen.

The only piece of old China in Shenzhen.

CN12panels