China 2012: Hong Kong & Shenzhen, - bugswong
Meat market, Hong Kong

Meat market, Hong Kong

HK12meatmarket3260