China 2012: Hong Kong & Shenzhen, - bugswong
Fish heads, fresh, Hong Kong

Fish heads, fresh, Hong Kong

HK12fishheads3268