China 2012: Hong Kong & Shenzhen, - bugswong
Fresh fish airbladder, Hong Kong market

Fresh fish airbladder, Hong Kong market

HK12fishbladder3269